Čas pre každého tvora v nekonečnom vesmíre, ktorý sme dostali do daru vo vymedzenom množstve
je jediným Zmyslom múdreho splynutia s nami tak, aby každému tvoril rozumné konanie nášho krátkeho putovania.